Ξεθάμπωμα φαναριών

Μετά την χρήση του εξειδικευμένου μηχανήματός μας, τα θαμπωμένα φανάρια επαναφέροντε στην αρχική τους μορφή.