Βιολογικός Καθαρισμός

Για τον βιολογικό καθαρισμό διαθέτουμε ένα πρωτοποριακό μηχάνημα με ζεστό αφρό, με το οποίο αφαιρούνται όλοι οι λεκέδες, κάνοντας το σαλόνι του οχήμάτος σας να μοιάζει σαν καινούριο. Επίσης καθαρίζεται ο ουρανός, οι πόρτες, το ταμπλό, οι ζώνες, το πόρτ μπαγκάζ και ο χώρος που φιλοξενεί τη ρεζέρβα.